Veldhoven

Veldhoven is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en is gelegen ten westen van Eindhoven, ten oosten van Eersel en ten noorden van Waalre.De gemeente Veldhoven is op 1 mei 1921 gevormd door het samenvoegen van de Kempense gemeenten Veldhoven en Meerveldhoven, Oerle en Zeelst. In 1996 is in het kader van 75 jaar gemeente Veldhoven een plaquette gelegd op het 'driegemeentenpunt': de geografische locatie waar de drie voormalige gemeenten aan elkaar grensden. Dit punt bevindt zich in de wijk 't Look, een wijk die in 1921 nog niet bestond. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn door de aanleg van nieuwbouwwijken de vier oorspronkelijke dorpen Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle aan elkaar vastgegroeid tot één grote bebouwde kom.

 Het dorp Oerle heeft hierbij het duidelijkst zijn eigen karakter behouden. Het westen en zuiden van de gemeente hebben nog een agrarisch landschap, waarin zich de beekdalen van de Run, de Gender, de Poelenloop en de Bruggenrijt bevinden. Het buitengebied van Veldhoven is rijk aan oude gehuchten met monumentale langgevelboerderijen en bossen met prehistorische grafheuvels. Ook ligt hier een dierentuin: Zoo Veldhoven (het voormalige Papegaaienpark).
     Oppervlakte:        31.89 km²
     Coördinaten:       51° 24′ 0″ NB, 5° 24′ 0″ OL
     Inwoneraantal:    45.650 (jul. 2021)


Social Sofa's in Veldhoven

In 2009 is Karin van den Boomen in contact gekomen met Karin Bruers. Hierna heeft zij contact met de gemeente Veldhoven gelegd en is de bal gaan rollen. Het bevorderen van de sociale cohesie staat in de gemeente Veldhoven hoog in het vaandel en het startsein werd gegeven voor de eerste Social Sofa in Veldhoven. Doel: Veldhoven wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van ‘sociale verkilling’. Het project brengt bewoners bij elkaar, geeft een vereniging of organisatie een gezamenlijk doel en geeft het Veldhovense bedrijfsleven de kans maatschappelijk betrokken te ondernemen. Kortom, “Veldhoven Zit Goed!”. 

Samen actief bezig zijn met het maken van een bank waarop ze jarenlang trots kunnen zijn. Tussen 2009 en 2015 zijn er 14 bankjes verspreid over Veldhoven geplaatst waarvan er 12 ook daadwerkelijk in Veldhoven gemozaïekt zijn. Karin is hierbij intensief betrokken geweest. Je moet daarbij denken aan het ontwerp, coördinatie en mee mozaïeken.
Over Karin kun je meer lezen op Facebook bij de 'Mensen van Veldhoven' community.


Geocaching route


Veldhoven - Abdijlaan

Ook d'Ekker kreeg een Social Sofa. In de volksmond noemt men deze bank al het Veldhovens ‘Benkske'. De bank is geplaatst op de hoek van de Abdijlaan en de Burgemeester van Hoofflaan. Na een workshop mozaïeken heeft men de basisvaardigheden onder de knie en kon het werk beginnen. Men had ruimte gekregen in de basisschool De Ganzenpoel aan De Lange Kruisweg. Steentje voor steentje is de bank beplakt. Uiteindelijk is de bank geplaatst op 10 februari 2012 bij de Immanuëlkerk.


Veldhoven - Abdijtuinen

Deze Social Sofa is aangeboden door Bouwbedrijf W. van Santvoort bv. Het ontwerp is gemaakt door Karin van den Boomen. En natuurlijk gemozaïekt door bewoners van de Abdijtuinen. Veldhoven heeft een band met de Abdij van Postel, de naam Abdijtuinen verwijst naar deze band. Het karrenspoor, over het terrein onder de gebouwen door, symboliseert het transport welke van de 16de tot begin 19de eeuw waar goederen en diensten tussen de twee dorpen werden verhandeld. Op 22 juni 2012 is de Social Sofa hier komen staan.


Veldhoven - De Run 4604

Toen Karin Bruers, op het nippertje, SocialSofa terug uit failliete boedel van Cardan overnam op maandag 17 augustus 2015 was dit een van de Social Sofa die verplaatst werd naar het Duvelhok in Tilburg. En daar snel afgewerkt en geplaatst op deze plek. Het bankje bij het Ronald McDonaldhuis is geschonken door Karin Bruers. Het is hier geplaatst op 7 september 2015. Het heeft een mooie plaats gekregen net binnen de poort in de schaduwzijde van het huis.


Veldhoven - De Run 6501

Op het terrein van ASML staat ook een social sofa. Deze Social Sofa is daar in het najaar van 2014 komen te staan. Het terrein is niet vrij toegankelijk. De foto's moeten nog gemaakt worden.


Veldhoven - Frans Bekerstraat

Deze bank staat zo ongeveer bij mij om de hoek. Als ik de bank zie denk ik altijd 'die mag wel eens gereinigd worden'. Hij heeft geen felle kleuren. Echter nu ik hem ging fotograferen valt me op dat hij eigenlijk weergeeft wat je altijd op die plaats ziet. De bloeiende grote magnolia bomen en de gele narcissen in het voorjaar. Hoe langer ik kijk hoe meer ik het detail van de omgeving zie. Toch belangrijk om eens stil te staan bij zo'n mooi  gemozaïekt bankje en te kijken. Als je goed kijkt, zie je iemand languit op de bank! Deze Social Sofa staat hier sinds 26 oktober 2012.


Veldhoven - Het Gewad

Deze bank is door het wijkplatform Veldhoven-Dorp aangeboden. Kinderen van basisschool Op Dreef, die niet zo ver van de Plaatse staat hebben het ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is door bewoners uit de wijk Veldhoven-Dorp gemozaïekt op deze bank. Hij is op 15 december 2012 geplaatst op het 'speelveldje' net achter de kiosk op de Plaatse.


Veldhoven - Heuvel

In het mozaïek wordt de ontwikkeling van nijverheid en cultuur in Zeelst verbeeldt. Tijdens de periode 1870 - 1915 zijn veel inwoners van hun agrarisch bestaan overgegaan op fabrieksarbeid. Dit was bijvoorbeeld linnenweverijen, sigarenfabrieken of de steenfabriek. Het damastmotief in het mozaïek wijst naar de weefgetouwen in de weverijen of bij de mensen thuis. De bloemen 'Nicotiana Tabacum' staat voor de tabaksindustrie. Het is de bloem van de tabaksplant. OP de achterzijde staat 'Duc George' een van de bekende sigarenmerken uit Zeelst. 'De Koraal' was een steenfabriek waar vele werkten. Museum 't Oude Slot is gehuisvest een kenmerkend gebouw in Zeelst. Op die locatie hebben de bewoners van Zeelst het ontwerp van Karin van den Boomen gemozaïekt op de kale betonnen bank. De bank is aangeboden door het gemeentebestuur en op 22 februari 2014 is deze in de schaduw van de kiosk die hier staat geplaatst.


Veldhoven - Heuvelstraat

Bij het 25-jarig jubileum van de bedden speciaalzaak "de Waterslaper" heeft de eigenaar, Bart van de Rijt, een letterlijk schitterende Social Sofa geschonken, waar dagelijks veel gebruik van wordt gemaakt en een prachtig duurzaam straatmeubel is, vooral met de zon erop. Het is de negende Social Sofa in Veldhoven en deze staat in Zeelst. Hij is daar geplaatst op 8 maart 2013.


Veldhoven - Knegselseweg 22

Samenloop voor Hoop is een uniek evenement van KWF Kankerbestrijding waarbij deelnemers de 24 uur lang stilstaan bij kanker en het leven vieren. In het mozaïek op de Social Sofa is de saamhorigheid tijdens de 24 uurs estafette weergegeven in de afgeleide silhouetten, die dag en nacht, met elkaar verbonden zijn. De blauwe vlinder is een symbool dat de krachtenbundel van saamhorigheid weerspiegelt. Het is ook het symbool voor vreugde, transformatie, kortstondigheid en verandering. De Kempen Campus is inmiddels onlosmakelijk verbonden met het evenement. De oranje banen zijn een verwijzing naar de atletiekbanen bij de Kempen Campus. De Social Sofa is op 6 juni 2015 geplaatst bij de atletiekbaan van de Kempen Campus in Veldhoven


Veldhoven - Mispelbeek

Deze Social Sofa heeft men 'Het Mispel Bankske' genoemd. Het is in juni 2013 geplaatst aan de Mispelbeek. Aangeboden door wijkplatform Cobbeek-Centrum. Het ontwerp is van Karin van den Boomen. De bewoners hebben het in overeenstemming met de gedachte achter Social Sofa zelf gemozaïekt.


Veldhoven - Muggenhol

Zaterdag 20 april 2013 heeft wethouder Nicole Ramaekers de Social Sofa van de Polders onthult. De opening van het park Muggenhol was daarmee een feit. Sinds 2004 hebben er plannen klaar gelegen voor de inrichting van de onbebouwde ruimte tussen de gemeente Eindhoven en Veldhoven. De afspraken om deze ruimte in te richten als park was al gemaakt. In het begin waren er nog plannen om de Prins Willem Alexander school hier te bouwen. Echter in 2009 is het besluit genomen om deze definitief op een andere plek te bouwen. Alle grond voor het park kwam toen in bezit van de gemeente. Na uitgebreide planning, besprekingen en buurtbijeenkomsten is op 10 april 2012 het besluit tot aanleg in overeenstemming met de plannen. Het park is een mix van cultuur en ecologische landschapstypes. Strakke paden tussen natuurlijke grasvelden verbinden noord en zuid. Er zijn fietsverbindingen van oost naar west die beide gemeenten verbind. Een park met heidevelden en boomgroepen. Spelen, wandelen alle vormen van recreatie kunnen in het park plaatsvinden. Karin van den Boomen heeft het ontwerp verzorgt en heeft zich laten inspireren door het knoflookpad dat hier vroeger voorkwam. Ook de bleekweiden van de weverijen die vroeger aan het Muggenhol lagen hebben Karin geïnspireerd. De Social Sofa is gemozaïekt in de bibliotheek van de basisschool de Heiacker.


Veldhoven - Nieuwstraat

Over deze bank kan ik weinig informatie vinden op internet. Hij is ontworpen door Karin van den Boomen samen met Mama Design. Zoals in het Social Sofa project gestelde doel 'Het bevorderen van de sociale cohesie', is de bank gemozaïekt door bewoners van Veldhoven-dorp. Op 11 november 2011 is deze geplaatst.


Veldhoven - Parklaan

‘Bewaar de herinnering-en die je NU nog hebt over het VERLEDEN, voor de TOEKOMST’. Dat is het doel van de Geheugen Bewaar Service (GBS) die op dinsdag 26 november 2013 officieel in gebruik werd genomen bij RSZK Merefelt. De GBS bestaat uit vier kunstwerken. Een daarvan is de Social Sofa bij de ingang van Merefelt. Deze Social Sofa is voorzien van het woekerende wortelmotief dat in veel werken van het GBS terugkomt. De woekering van herinneringen die een leven lang zijn opgebouwd. De activiteit gericht op het manifest maken van herinneringen van bewoners van het zorgcentrum onder de naam: ‘Ik weet nog dat …’. Dat was de start ven het ontwikkelen van de GBS. De commissie Mooier Merefelt heeft het geld voor het Social Sofa project binnen gehaald. De Social Sofa, het gezellige bankje bij de entree van RSZK Merefelt verwijst en is onderdeel van het GBS. De teksten 'Ik weet nog dat ...', 'Mijn vader zei altijd ..' en natuurlijk het samen zitten en al kletsend herinneringen ophalen en maken zijn hier onderdeel van.


Veldhoven - Platanenlaan

In de Kennisweek 2019 werd de aftrap gegeven door Pieter Hermsen, destijds directeur van de Severinus, op maandag ochtend 13 mei. Met enkele cliënten van Atelier Severinus plakte hij de eerste mozaïek steentjes op de Social Sofa. Daarna liepen ze de jubileumwandeling. Vanwege het 60-jarig bestaan riep men iedereen die zich betrokken voelt bij de Severinus op om mee te helpen aan de Social Sofa. Het ontwerp voor de mozaïek was gemaakt door het Atelier van de Severinus. Gedurende de gehele kennisweek konden cliënten, medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners gezamenlijk aan de Social Sofa werken. Dit gebeurde onder begeleiding van de cliënten/medewerkers van het Atelier. Het thema van de bank is 'Bijzondere ontmoetingen'. Bij de receptie was het heel de week een gezellig samenzijn. De bank werd uiteindelijk op 10 december 2019 in het park tegenover 't Stafveld geplaatst als blijvende herinnering aan het 60-jarig bestaan.


Veldhoven - Pleintjes

Burgemeester Jack Mikkers gaf vrijdag 27 september 2013 het officiële startsein voor het beplakken van de Social Sofa van Inloophuis de Eik in Eindhoven, in City Centrum Veldhoven. Hij gaf dit startsein tijdens Cult en Tumult. De winkeliers in City Centrum Veldhoven, Grandiflora, Dillen, 't Kaashuis, bakkerij van Heeswijk, keurslager Antonis, Groente & Fruit uit het City Centrum organiseerden een collectieve actie. Bij aankoop van elke 10 euro kreeg men een stempel op de spaarkaart. Bij elke volle spaarkaart werd er door de winkels een steentje gedoneerd voor dit goede doel. De bank is mogelijk gemaakt door: Stichting Borro, Stichting City Centrum Veldhoven, Corio en de gemeente Veldhoven. Zoals vele Social Sofa in Veldhoven is ook deze ontworpen door Karin van den Boomen. De Social Sofa moet warmte uitstralen en uitnodigen tot een ontmoeting. Rood is een warme kleur, en ook de kleur van het hart. Dit verwijst naar het City Centrum "het hart van Veldhoven". Het Thema is 'Samen (be)leven'. Het mozaïek geeft de beleving van angst, boosheid, verdriet en vreugde, bij Inloophuis de Eik, weer. In het voormalig pand van Free Record Shop in het City Centrum hebben de vrijwilligers, gasten van het Inloophuis en inwoners van Veldhoven de Social Sofa beplakt. Op 31 januari 2014 is de Social Sofa in het City Centrum op zijn huidige plek geplaatst.


Veldhoven - Provincialeweg

De winkel van optiek Verhoeven in Meerveldhoven is de eerste winkel van deze keten geweest. Deze winkel bestaat ruim 75 jaar. Dit jubileum is de reden geweest dat optiek Verhoeven een Social Sofa aan de buurt schonk. Middels een tekenwedstrijd, die georganiseerd werd voor een basisschool in Meerveldhoven, is het ontwerp van de buurtbank tot stand gekomen. De vijf zintuigen van de mens, horen, zien, voelen, proeven en ruiken zijn met het mozaïek visueel gemaakt. De bank is in het Social Sofa atelier gemozaïekt. Bij de feestelijke onthulling waren behalve Tijn Verhoeven, de kinderen van de school en een wethouder van Veldhoven ook de oprichter van Optiek Verhoeven die op dat moment 97 jaar was aanwezig. De onthulling/plaatsing vond plaats op 21 oktober 2012Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.